நகரம் city, town - la ville

English français தமிழகத் தமிழ் ஈழத் தமிழ்
architect l'architecte கட்டடக் கலைஞர்
le village ஊர் - uur, கிராமம்
hamlet le hameau சிற்றூர் - chi(t)rruur
mayor le maire மாநகராட்சி
மன்றத் தலைவர்
downtown le centre-ville பட்டிணத்தின்
தொழிற்பகுதி
street la rue தெரு , வீதி - viiti
le temple கோவில் - koovil,
கோயில் - kooyil
church l'église திருச்சபை
la synagogue யூதர் திருக்கோயில்
mosque la mosquée மசூதி
tower la tour கோபுரம் - koopuram
palace le palais அரண்மனை
hotel l'hôtel விடுதி
le restaurant உணவகம்
cook, ("chef") le cuisinier சமையற்காரர்
waiter le serveur உணவு விடுதி
மேசைப் பணியாள்
coffee-house le café, bar குளம்பியகம்
school l'école பள்ளி, பள்ளிக்கூடம் - paLLi, paLLikkūDam
university l'université பல்கலைக்கழகம்
professor le professeur பேராசிரியர்
teacher l'instituteur ஆசிரியர்
[male] student

[female]
l'étudiant

l'étudiante
மாணவன் - māNavan
மாணவி
lesson la leçon பாடம் - pādam
book le livre புத்தகம் - puttagam
newspaper le journal நாளிதழ் ,
நாளேடு - nāleetu
library la bibliothèque நூலகம் - nūlagam
bookshop, bookstore la librairie புத்தகக் கடை
shop
store
la boutique
le magasin
கடை
bazaar le bazar கடைத்தெரு
market le marché சந்தை - chantai
merchant le marchand வியாபாரி - viyāpāri
bakery la boulangerie ரொட்டிக் கடை
baker le boulanger ரொட்டி செய்பவர்
hairdresser
barber
le coiffeur
le barbier
முடி வெட்டுபவர்
theater le théâtre அரங்கு
cinema le cinéma சினிமா
le film படம் - paDam
museum le musée அருங்காட்சியகம்
bank la banque வங்கி
credit card la carte de crédit கடன் அட்டை
cheque le chèque காசோலை
coin la pièce காசு - kāsu
cash l'argent liquide ரொக்கம் - rokkam
money l'argent பணம் - paNam
rupee la roupie ரூபாய் - ruupāy
brothel le bordel விலைமாதர் இல்லம்
prostitute la prostituée விலைமாதர்
policeman le policier காவலர்
police " காவல்
police station le commissariat காவல் நிலையம்
prison, jail

prisoner
la prison

le prisonnier
சிறைச்சாலை - chirai
கைதி - kaiti
graveyard, cemetery le cimetière இடுகாடு